Regulamin sklepu internetowego „Oh Deer”

Właścicielem sklepu internetowego “Oh deer” działającego pod adresem http://ohdeer.pl i zwanego dalej “Sklepem” jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402.

Pion o nazwie Oh deer reprezentowany jest przez Ewę Ratkowską. Osoba wskazana w niniejszym punkcie zostaje wyznaczona przez AIP do kontaktu przy realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego „Oh deer”.

Zamówienie

Status ("Oczekuje" po złożeniu zamówienia oraz "Przetwarzam", gdy zamówienie zostało wysłane) złożonego przez Kupującego zamówienia, zwanego dalej „Zamówieniem”, Kupujący może śledzić na stronie swojego konta. Kupujący otrzyma również dwie wiadomości wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej: potwierdzające przyjęcie Zamówienia i wysłanie towaru.

Płatności i realizacja zamówienia

1. Sklep umożliwia płatności dokonywane w formie przedpłaty na rachunek bankowy lub wysyłkę firmą kurierską DPD za pobraniem.

2. W przypadku płatności z góry, opłatę za zamówiony towar należy uiścić w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku Zamówienie zostaje anulowane.

3. Dane do przelewu:

Ewa Ratkowska
ul. Współczesna 5A/7
Gdańsk
54 1140 1010 0000 5158 5300 1190

W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia. Numer ten widoczny jest po zakończeniu procesu składania zamówienia, zostanie on również podany w wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym a w przypadku wyboru wysyłki za pobraniem - niezwłocznie.

4. Towar jest wysyłany  maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia do realizacji.

5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby na stronie internetowej Sklepu był przedstawiony faktyczny stan magazynu, jednak Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w  przypadku niedostępności zamówionego towaru. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracownika Sklepu i wówczas będzie mu przysługiwało prawo do rozstrzygnięcia o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia.

Dostawa

1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

2. Towar jest wysyłany za pośrednictwem kuriera DPD (koszt wysyłki: 18zł lub 22zł za pobraniem). Nie ma możliwości wysyłki towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku niewielkich przesyłek możliwa jest wysyłka listem w kopercie bąbelkowej z pośrednictwem Poczty Polskiej (koszt wysyłki: 8zł).

3. W przypadku wątpliwości odnośnie wyboru sposobu dostawy, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Sklep umożliwia odbiór osobisty w siedzibie firmy w Gdańsku-Wrzeszczu. W takim wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: ewa@ohdeer.pl.

Reklamacje

1. Towary dostępne w sklepie są wykonywane ręcznie, ich kształt, wykończenie i kolor mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach.

2. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność za produkt według właściwych przepisów prawa.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru, powstałe na skutek działania zewnętrznego.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu frmą kurierską będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i przewoźnika.

Dowód zakupu produktu

Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

Zwroty

1. Mając na uwadze obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony konsumentów, Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni,  liczonego od dnia odebrania przesyłki.

2. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony, a Kupującym jest Konsument.

3. Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu podany powyżej wraz z dowodem zakupu, oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz informacją o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu równowartości ceny towaru.

4. Na Kupującym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia zwracanego towaru do transportu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep nie pokrywa kosztów przesyłki w przypadku odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

1. Przedstawienie produktów i cen  w Sklepie,  nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto wyrażonymi w złotówkach i zawierają podatek VAT. Sklep nie prowadzi sprzedaży w innych walutach, jak również sprzedaży na raty.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się na stronie internetowej w każdym czasie i bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest właściwy miejscowo sąd siedziby Sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sklepu internetowego bez uprzedzenia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres ewa@ohdeer.pl lub zamowienia@ohdeer.pl